DIGITALISERING

Låt oss leverera en bekymmersfri IT-miljö med moderna arbetsplatser. Newtech Klientdrift ger dig en effektiv arbetsplats där du får programvaror, säkerhetsuppdateringar och helpdesk till ett fast paketpris. Som tillval erbjuder vi ett antal standardpaket av hårdvara.

Med vår egenutvecklade agent managerar vi dina klienter. En effektiv klientdrift innebär automatisk, standardiserad och centraliserad hantering av arbetsplatsen. Detta är ett kostnadseffektivt, tidsbesparande och säkert sätt att få en välfungerande IT-miljö.

Ett klientdriftsavtal inkluderar
  • Standardisering av dina klienter
  • Automatisk installation och uppgradering av programvaror
  • Säkerhetsuppdateringar och patchhantering
  • Enkel budgetering och kostnadskontroll

Ladda ner produktblad