SERVERDRIFT

Vi erbjuder professionell serverdrift i vår säkra drifthall. Låt oss ta hand om din serverdrift och slipp fundera på Windowspatchar och serveradministration. Med modern virtualiseringsteknik levererar vi garanterad serverprestanda, reservkraft och skalskydd i en modern driftmiljö.

En effektiv serverdrift innebär automatisk, standardiserad och centraliserad hantering av dina servrar och applikationer. Detta är ett kostnadseffektivt, tidsbesparande och säkert sätt att få en välfungerande IT-miljö.

Ett serverdriftsavtal inkluderar
  • Applikatorisk drift av dina affärskritiska system
  • Automatisk patchhantering och backup
  • Hög prestanda med modern teknik
  • Enkel budgetering och kostnadskontroll